AI e-mail routing

Mailytica's algoritmen classificeren en routeren nieuwe, inkomende e-mails met behulp van e-mail machine learning.

De indeling gebeurt per categorie, zoals een aanvraag voor een leveringsdatum of en factuuraanvraag.

Mailytica is in staat om met behulp van Artificiële Intelligentie inkomende e-mails te analyseren en te classificeren en deze automatisch door te sturen naar de juiste plaats in het bedrijf met het behulp van e-mail machine learning. Deze AI e-mail routing of e-mail triage genoemd, werkt in het verborgene of basis van e-mail machine learning en geavanceerde NLP (Natural Language Processing) algoritmen.

Door de tekstclassificatie-algoritmen is Mailytica in staat om de herkennen tot welk onderwerp de inkomende e-mails behoren. De classificatie gaat verder dan de herkenning van enkele trefwoorden. Mailytica begrijpt eerder de context van enkele zinnen, paragrafen en e-mails. Aansluitend worden inkomende e-mails automatisch toegewezen aan de gevondene onderwerpen.

arrow
1.
Inkomende e-mails
Aanvraag
Art-Nr 8530 50 stuk
IJlings
Kontaktaufnahme
Contactname
Een klant heeft een
arrow
2.
Classificatie per bedrijfstransactie
Leveringstermijn
Aanvraag
Facturatieaanvraag
IJlings
Kontaktaufnahme
E-mail machine learning
Mailytica herkent de intentie en het doel van de klantaanvraag. Mailytica classificeert de e-mail vervolgens en wijst deze toe aan de categorieën "ijlings" en "Aanvraag".
3.
Verdere actie
- Vragen van klanten over een specifiek onderwerp worden altijd automatisch doorgestuurd naar een bepaalde medewerker.
- Alle ijlende aanvragen zijn gemarkeerd met een rood label „Dringend“ in uw mailbox.
- De e-mail wordt verplaatst naar een specifieke Outlook map, afhankelijk van de classificatie.
Kontaktaufnahme
Integratie in bedrijfsprocessen
De integratie verloopt naadloos via een Add-On in Outlook, Gmail or Zendesk. De classificatie kan ook via een REST-API-interface aan een extern systeem ter beschikking worden gesteld. Met behulp van een dergelijke API-overhoring kunnen processen en workflows in bestaande bedrijfsprogramma's worden verbeterd met een e-mail classificatie.
Logo Logo Logo

Hoe werkt de AI e-mail routing?

In het begin is er een dataset met e-mails, waarin alle e-mails automatisch worden toegewezen aan een zogenaamde categorie in een "initialisatierun". Dit resulteert meestal in een reeks zogenaamde "hot topics", die vaak terugkerende zakelijke transacties weergeven.

Maar Mailytica herkent niet alleen de categorieën, maar voert ook een dataset analyse uit. Hier wordt gekeken waar de e-mails binnen elke categorie naar zijn doorgestuurd. Dit betekent dat de regels automatisch worden herkend en gedefinieerd op basis van de dataset. Uiteraard kunnen deze routeringsregels te allen tijde worden gecontroleerd en zonodig handmatig worden aangepast.

Na de initialisatierun kent Mailytica de "hot-topics", dus de terugkerende zakelijke transacties en kan automatisch inkomende e-mails naar de gewenste baan doorsturen volgens de routeringsregels. E-mails die niet duidelijk geclassificeerd kunnen worden, kunnen te allen tijde handmatig worden doorgestuurd. Bij elke manuele verzending leert Mailytica deze nieuwe kennis kennen en kan ze deze toepassen op alle toekomstige e-mails. Mailytica wordt dus tijdens het gebruik automatisch getraind in nieuwe en oude categorieën en kan de routeringssnelheden voortdurend verhogen.

Wat onderscheidt Mailytica's AI e-mail routing?

Quote

AI e-mail routing is natuurlijk een iteratief proces - de applicatie leert continue door middel van kunstmatige intelligentie. De breedte en de kwaliteit va de beslissingen groeit dus van dag tot dag.

Quote